moj@kontakt.pl

tel. 601 234 567

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY E-TWINNING

W tym roku szkolnym chętni uczniowie z klas 3 biorą udział w projekcie międzynarodowym  pt.: AmAzing AnimAls. W organizację projektu zaangażowali się również uczniowie z klasy 6b. Jest on realizowany       pod opieką pani Joanny Krasek-Mitany. W czasie trwania projektu dzieci mają do wykonania różne zadania w języku angielskim. Dotyczą one interesujących je zwierząt. Do tej pory uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, w której przywitali współpracujące z nami osoby. Zaprezentowaliśmy również naszą szkołę i miasto. Obecnie bierzemy udział w międzynarodowym konkursie na logo naszego projektu.